matematykaszkolna.pl
czworokąt marcin: Dany jest czworokąt ABCD o kątach prostych przy wierzchołkach B i D Wiedząc że |AB|=a i |BC|=b oraz |AD|=|CD| Wyznacz długość przekątnej BD
29 paź 19:33
Mila: rysunek 1) q=a2+b2 2c2=a2+b2
 a2+b2 
c=

 2 
2) Na czworokącie ABCD można opisać okrąg. ⇔ p*q=ac+bc
 c*(a+b) 
p=

 q 
dokończ
29 paź 20:32
K8: rysunek
 (a+b)2 
d=|BD|=

 2 
============= i po ptokach emotka
29 paź 21:54
Ptok: emotka
31 paź 20:47