matematykaszkolna.pl
Jak przedstawić to w postaci iloczynu najprostszej postaci? FilipZKonopi: sin2α − cos2β =
29 paź 14:22
Klos:
 π π 
... = (sinα − cosβ)(sinα + cosβ) = (sinα − sin(

− β)) (sinα + sin(

− β)) = ...
 2 2 
emotka
29 paź 16:56
Bruner: sin2α−cos2β= −cos(α+β)*cos(α−β) emotka
29 paź 17:18
Klos:
29 paź 17:44
Klos: Bruner, tylko ze mną te numery
29 paź 17:46