matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiazanie anna: wyznacz zbiór wartości a) f(x) = log0,5 ( x2 −5x +6) − log0,5 (x−3) b) f(x) = log1/3 ( x2 −3x +10)
28 paź 21:23
Mila: rysunek x2−5x+6>0 i x−3>0⇔x>3
 (x−2)*(x−3) 
f(x)=log1/2

=log1/2(x−2)
 x−3 
f(x)=log1/2(x−2) funkcja malejąca f(3)=log1/2(3−2)=0 f(x)<0 dla x>3
28 paź 23:55
Mila: rysunek b) x2−3x+10 >0 dla x∊R f(x)= log1/3 ( x2 −3x +10) Zbiór wartości g(x)=x2−3x+10
 3 31 
p=

, q=

 2 4 
 31 
Zwg=<

,)
 4 
 31 3 
f(3/2)=ln1/3 (

)=ln1/3(31)−2ln1/3(2)− największa wartość f(x) dla x=

 4 2 
f(x)<ln1/3(31)−2ln1/3(2)≈−1,9
29 paź 00:16
anna: czy w punkcie a) mogę zapisać że zbiór wartości Zwf = ( − ; 0 > a w b) Zwf = (− 314 >
29 paź 08:06
anna: f(x)<ln1/3(31)−2ln1/3(2)≈−1,9 jak to jest obliczone i jeszcze pytanie czy ln to log
29 paź 08:16
Mila: a) f(x)<0 dla x>3⇔ Zwf=(−,0) w punkcie x=3 masz kółko otwarte, x=3 nie należy do dziedziny b) Zwf=(−,( ln1/3(31)−2ln1/3(2) )> masz powyżej wykres tej funkcji (zielony)
29 paź 15:31
anna: dziękuję bardzo
29 paź 17:29