matematykaszkolna.pl
prawdopodobieństwo Alicja: W pewnej loterii 30% losów wygrywa, z czego 20 % losów wygrywających daje wygraną 38 zł, a 80% wygrana równą kosztowi zakupu losu. Po każdym losowaniu los wraca do pojemnika. Oblicz, ile powinien kosztować los, aby loteria była sprawiedliwa. Prosze o pomoc.
27 paź 20:17
27 paź 22:37
I'm back: Tyle że tamto rozwiazanie jest błędne. Błąd polega na tym, że nie został uwzględniony koszt zakupu kuponu przy kuponach 'wygrywających'
28 paź 07:32
wredulus_pospolitus: Winno być: EX = 0 −−−> 0.3(0.2*(38−x) + 0.8*(x−x) + 0.7*(−x) = 0 ⇔ x = 3 lub EX = x −−−> 0.3(0.2*38 + 0.8*x) + 0.7*0 = x −−−> x = 3
28 paź 10:59