matematykaszkolna.pl
dowód z trójkątem wp: Dany jest trójkąt ABC w którym kąt BAC=120 stopni oraz D jest środkiem boku BC Na bokach AB i AC obrano odpowiednio punkty P i Q tak,że |BP|= |PQ|=|CQ| Wykaż,że trójkąt PQD jest trójkątem prostokątnym
27 paź 20:07
K8: rysunek
27 paź 23:46
K7:
28 paź 01:03
K8: emotka
28 paź 10:38
a7: wow emotka
28 paź 22:57