matematykaszkolna.pl
Zadanie z matematyki Agata : Dane są równania prostych k: y = 5x + 4 oraz l: −1,5x − 2 = 0. Wyznacz cosinus kąta ostrego, jaki tworzą proste k i l. Proszę o pomoc. emotka
27 paź 20:01
Min. Edukacji: 22o22'48''
27 paź 22:29
Min. Edukacji: cosα=0,9247
27 paź 22:30
Mariusz: k:5x−y+4=0 l:3x+4=0
 5*3+(−1)*0 
cos(α)=

 52+(−1)232+02 
 15 
cos(α)=

 326 
 5 
cos(α)=

 26 
 526 
cos(α)=

 26 
Ja tutaj skorzystałem z gotowego wzoru ale jak go nie znasz to Rozwiązujesz układ równań aby dostać punkt przecięcia tych prostych Na każdej z tych prostych obierasz sobie po jednym punkcie Teraz masz do wyboru albo korzystasz z iloczynu skalarnego wektorów albo korzystasz z twierdzenia cosinusów (Iloczyn skalarny wg mnie będzie odrobinę wygodniejszy w użyciu do twierdzenia cosinusów musisz liczyć długości boków) A ty jak liczyłeś ? Z iloczynu skalarnego wektorów Z twierdzenia cosinusów A może co bardziej prawdopodobne wpisałeś dowolną wartość miary kąta bez sprawdzania czy jest poprawna
28 paź 02:30
K8: rysunek α+β= 90o y=5x+4
 5k 
to tgα=5 =

,k>0 to |BC|= 25k2+k2=26k
 k 
 5k 526 
cosβ=

=

 26k 26 
==================== i po ptokach emotka
28 paź 11:03