matematykaszkolna.pl
prawdopodobieństwo zdarzeń losowych aga: Wybierzmy losowo ciąg o długości n o wyrazach równych 0, 1 lub 2. Znaleźć prawdopodobieństwo zdarzeń a) ciąg zaczyna się od 0, b) w ciągu występują dokładnie m + 2 zera, w tym jedno na początku i jedno na końcu, c) ciąg zawiera dokładnie m jedynek, d) ciąg zawiera dokładnie m0 zer, m1 jedynek i m2 dwójek (oczywiście m0 + m1 + m2 = n). proszę o pomoc z wyjaśnieniem
27 paź 13:21
::::: a) 1/3
 
nawias
n−2
nawias
nawias
m
nawias
 
b)
*2n−m−2/ 3n
  
 
nawias
n
nawias
nawias
m
nawias
 
c)
*2n−m/ 3n
  
 
nawias
n
nawias
nawias
m0
nawias
 
nawias
n−m0
nawias
nawias
m1
nawias
 
d)
*
/ 3n
   
27 paź 14:20