matematykaszkolna.pl
planimetria Kamila: Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym AC =8 i BC=6. Kat prosty znajduje sić przy wierzchołku C. Odcinek CP jest wysokością trójkąta ABC, a odcinek PQ jest wysokością trójkąta CPA. Oblicz stosunek pola trójkąta APQ do pola trójkata ABC. Pole trójkata ABC jest równe 6*8*1/2=24. Przeciwprostokatna AB wynosi 10 (z te. pitagorasa) z tego wiemy że PC jest równe 24=1/2 AB* PC, czyli PC =4,8 i nie wiem co dalej...
27 paź 09:40
K8: rysunek Trójkaty ABC, APQ , APC są podobne z cechy (kkk) to
 8 y 

=

y=6,4
 10 8 
 6,4 
to skala podobieństwa Δ APQ do ΔABC : k=

= 0,64
 10 
zatem
 P(APQ) 

= k2= ...........
 P(ABC) 
i po ptokach emotka
27 paź 11:30
K8: 2 sposób h= 4,8 z tw. Pitagorasa w ΔAPC: y=82−4,82 ⇒ y=6,4 skala podobieństwa ΔAPQ i ΔABC
 6,4 
k=

= 0,64
 10 
P(APQ) 

=k2=..........
P(ABC) 
27 paź 12:11
Kamila: Dziekuję pięknieemotka
27 paź 17:34