matematykaszkolna.pl
trójkaty Kamila: W trójkacie prostokatnym dwusieczna jednego z kątów ostrych podzieliła przeciwległą przyprostokątną na odcinki 2i 2,5. Długość przeciwprostokątnej jest równa? Wiem z twierdzenia o dwusiecznej, że stosunek długości przyprostokątnej przyległej do podzielonego kąta i przeciwprostokątnej będzie równy stosunkowi na jaki została podzielona na przeciwległa przyprostokatna, ale dalej co? Jak mam b/c=2,5/2 i 4,52+ b2=c2 ( z tw. Pitagorasa) to wychodzi mi zły wynik
27 paź 08:02
Pitbull puppies forever!: bo muisz uklad b/a =5/4 a drugie równanie b2+a2=(4,5)2 przecież c=2+2,5
27 paź 09:06
Pitbull puppies forever!: a nie sorry tak by bylo gdyby dwusieczna kąta prostego
27 paź 09:08
K8: rysunek Z tw. o dwusiecznej :
b 2 b 4 4 

=


=

⇒b=

c
c 2,5 c 5 5 
z tw. Pitagorasa
 16 
c2= 4,52+

c2
 25 
 9 81 

c2=

.c>0
 25 4 
c= 7,5 ======
27 paź 12:50
Kamila: Dziękuję bardzo za rozwiązanie, już wiem co było źle. Oznaczyłam b do c jako 2,5 do 2 i wtedy jest bez sensu, bo przeciwprostokatna nie może być krótsza niż przyprostoką tna
27 paź 17:25