matematykaszkolna.pl
trójkaty Kamila: Poprowadzono prostą k równoległa do boku AB trójkata ABC. W jakim stosunku podzieliła ona wysokość trójkata, jezeli trójkat podzieliła na dwie figury o równych polach? Wiem, że stosunek pola duzego trójkata do małego jest jak 2:1, czyli k2=2, czyli skala podobieństwa jest 2., ale nie umiem tego zapisać czytelnie.
27 paź 07:54
chichi: to jest czytelny zapis, w matematyce nie należy bać się używać słów, ba ażeby być bardziej zrozumiałym nawet należałoby ich używać. Można te słowa ewentualnie zastąpić symbolami matematycznymi, ale nie trzeba. Zrób rysunek pooznaczaj wszystko, zapisz dlaczego trójkąty są podobne, a później:
PΔ1 2P h1 

= k2

= k2 ⇒ k =2

= 2
PΔ2 P h2 
27 paź 08:31
Kamila: W odpowiedziach w zbiorze mam ( 2−1) :1 i nie wiem jak wyjść na taki zapis
27 paź 09:44
K8: rysunek
2P1 

= k2 ⇒ k=2 , k>0
P1 
u+w w w 

=2

+1=2

=2−1
u u u 
w : u=(2−1) : 1 =============
27 paź 12:43
Kamila: Dziekujęemotka
27 paź 17:12