matematykaszkolna.pl
nierówność nowy: Udowodnij, że dla dodatnich liczb a,b takich, że a+b=1 zachodzi nierówność: (1+1a)(1+1b)≥9
25 paź 22:33
wredulus_pospolitus:
 1 1 1 1 1 a+b+1 2 
(1+

)(1+

) = 1 +

+

+

= 1 +

= 1 +

 a b a b ab ab ab 
 2 
≥ 1 +

= 1 + 8 = 9
 1/4 
25 paź 22:36
nowy: Dziękuję, ale skąd się wzięła ta 1/4?
25 paź 22:50
ABC:
 a+b 1 a+b 1 1 
a+b=1,

=


ab ,

ab ,

≥ab
 2 2 2 2 4 
25 paź 23:06
mydlix: (1+1a)(1+1b)=(aa+aa+ba)(bb+bb+ab)≥3p3{
26 paź 19:01
mydlix: ≥33a2ba2*33ab2b2=9
26 paź 19:03