matematykaszkolna.pl
trójkąty Olek: Działkę budowlaną w ksztalcie trójkata o bokach 60m, 60m i 40m podzielono na dwie cześci o równych polach plotem równoległym do boku 40 m. Oblicz obwód każdej z nowo powstałych działek.
25 paź 20:04
Olek: rysunek
25 paź 20:13
Olek: MAm wysokość działki z Pitagorasa 402 i pola obu działek po 4002
25 paź 20:14
ABC: duży trójkąt jest podobny do małego z kkk , oblicz skalę podobieństwa ze stosunku pól i po ptokach emotka
25 paź 20:17
Olek: Dziękiemotka
25 paź 20:39