matematykaszkolna.pl
Hej, mogę prosić o pomoc? UwU: Udowodnij, że (a−b)3+(b−c)3+(c−a)3 = 3(a−b)(b−c)(c−a)
25 paź 17:07
chichi: niech: α = a − b ∧ β = b − c ∧ γ = c − a, zauważmy teraz, że α + β + γ = 0, zatem korzystając ze wzoru: α3 + β3 + γ3 − 3αβγ = (α + β + γ) + β2 + γ2 − αβ − βγ − αγ), mamy że: α3 + β3 + γ3 − 3αβγ = 0, zatem: α3 + β3 + γ3 = 3αβγ □
25 paź 17:59
UwU: Skąd ten wzór? Tbh nie spotkałem się chyba z czymś takim O.o
25 paź 19:27
chichi: człowiek uczy się całe życie
25 paź 19:41
ABC: metody z książek Titu Andreescu nie są dla normalnych ludzi emotka
25 paź 19:46
Mila: Jeden z wielu dowodów dla wzoru podanego przez chichi. 1) a+b+c=0 to a3+b3+c3=3abc c=−(a+b) (a3+b3)−(a+b)3= =(a+b)*(a2−ab+b2)−(a+b)*(a+b)2= =(a+b)*(a2−ab+b2−a2−2ab−b2)= =(a+b)*(−3ab)=[−(a+b)*3ab)=3abc 2) W zadaniu 17:07 (a−b+b−c+c−a)=0 to (a−b)3+(b−c)3+(c−a)3=3(a−b)*(b−c)*(c−a)
29 paź 18:15