matematykaszkolna.pl
Pole całkowite i objętość ostrosłupa D: w ostrosłupie trójkątnym prawidłowym krawędź podstawy tworzy z krawędzią boczna kat 60 oblicz v i pc jeżeli suma długości krawedzi wynosi 18cm
25 paź 10:01
chichi: LE NI STWO
25 paź 10:05