matematykaszkolna.pl
oblicz granicę Pomidor: Oblicz granicę nie używając tw de l'Hospitala.
 x 
lim

 ex 
x−>
25 paź 08:32
jc: ex ≥ 1+x dalej x>0 ex = (ex/2)2 ≥ (1+x/2)2
 x x 
0 <


→0
 ex (1+x/2)2 
25 paź 09:30