matematykaszkolna.pl
Rachunek prawdopodobieństwa narusia: Czy miara Lebesgue’a na a) prostej, b) odcinku [0, 1] jest miarą probabilistyczną?
25 paź 00:40
mat: a) Miara Lebesgue'a którego wymiaru? Bo np L1(prosta) = , L2(prosta) = 0 ale w kazdym razie nie b) tak L1([0,1]) = 1
25 paź 09:14