matematykaszkolna.pl
Rachunek prawdopodobieństwa narusia: W pudełku znajduje się 8 nierozróżnialnych żółtych i 8 nierozróżnialnych niebieskich kul. a) Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że losując ze zwracaniem 8 kul otrzymamy jednakową ilość kul żółtych i niebieskich? b) Zarówno kule żółte, jak i niebieskie dodatkowo numerujemy. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia z podpunktu a). c) Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że losując bez zwracania 8 kul otrzymamy jednakową ilość kul żółtych i niebieskich?
25 paź 00:39