matematykaszkolna.pl
geometria płaska boluś: rysunekWiedząc, że czworokąt ABCD jest trapezem. Znajdź x.
25 paź 00:11
loluś: x=1,5
25 paź 00:25