matematykaszkolna.pl
uzasadanić równość - granice Pomidor: Uzasadnić równość: lim f(x) = lim f(u+x0) x→x0 u→0
24 paź 21:20
chichi: biorąc u = x − x0 mamy x = u + x0, ale jeśli, x → x0 to x − x0 → 0, no ale u = x − x0, zatem u → 0, stąd mamy równość limx→x0f(x) = limu→0f(u + x0)
24 paź 21:52