matematykaszkolna.pl
planimetria Martyna: W kwadracie ABCD z wierzchołka A poprowadzono prostą przecinającą bok CD w punkcie E tak, że IDEI: ICEI= 5:7. Wykaż, że obwód kwadratu zbudowanego na odcinku IAEI jest 13/12 razy większy od obwodu kwadratu ABCD
24 paź 20:14
chichi: rysunek
 13 
ΔCDB (5 − 12 − 13), L1 = 4 * 13a ∧ L2 = 4 * 12a ⇒ L1 =

L2
 12 
24 paź 20:54
Martyna: Chichi, dziękuję, a jeśli wierzchołek C będzie pod wierzchołkiem A, to jak będzie? Bo mi wtedy wychodził AE o długości pierwiastek ze 193x i dowód się nie zgadza, bo jedna przyprostokatna ma długość 12a, a druga 7 a
24 paź 21:13
chichi: bo wtedy masz kwadrat ABDC emotka
24 paź 21:18
Martyna: Dzięki, wcale nie zwróciłam na to uwagi, a tu na oznaczeniu taki błądemotka
24 paź 21:30