matematykaszkolna.pl
planimetria Martyna: Dany jest trójkąt równoramienny, którego podstawa ma długość 20, a ramię 26. Oblicz odległość przecięcia symetralnych boków tego trójkąta od jego wierzchołków
24 paź 20:11
wredulus_pospolitus: rysunek wykonany
24 paź 20:15
wredulus_pospolitus: Co wiemy o punkcie przecięcia się symetralnych w trójkącie
24 paź 20:17
Martyna: Przecinają boki pod kątem prostym i przechodzą przez środek boku. Rysunek wykonany, próbowałam z trójkątów prostokątnych coś policzyć, ale wychodzi sprzeczność.
24 paź 20:21
wredulus_pospolitus: Najważniejsza rzecz −−−− przecięcie się symetralnych jest środkiem okręgu OPISANEGO na tymże trójkącie
24 paź 20:22
Martyna: są środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie, czyli odległość do wierzchołka trójkąta to jego promień
24 paź 20:23
wredulus_pospolitus: rysunek a+b = h = 262 − 102 = 24 z tw. Pitagorasa: (24−b)2 = 102 + b2 −−−> wyznacz 'b'
24 paź 20:23
Martyna: Czy ja dobrze myślę, że mam tam wewnątrz trójkata dwa trójkąty przylegle o wspólnej przeciwprostokatnej równej tej odległości która szukam?
24 paź 20:28
wredulus_pospolitus: nie ... szukasz odległości 'b'
24 paź 20:32
Martyna: oK, dziękuję bardzo już wiem, gdzie zrobiłam złe założenie
24 paź 20:32
wredulus_pospolitus: ach nie ... do wierzchołka ... eeeee ... to nawet nie trzeba Pitagorasa −−− wzór na promień okręgu opisanego na trójkącie −−− i masz po sprawie
24 paź 20:32
wredulus_pospolitus:
 abc 
R =

= ... i po sprawie
 4P 
24 paź 20:33
Martyna: nie miałam jeszcze nic o okręgach, nowa podstawa programowaemotka
24 paź 20:48
wredulus_pospolitus: no to pitagoras −−− tylko masz wyznaczyć 'a'
24 paź 21:12