matematykaszkolna.pl
Jaka będzie monotoniczność sumy i iloczynu funkcji? ZatemJAK: Załóżmy, że mamy dwie funkcje rosnące f,g: [0,1] −−> R. Jaka bedzie monotnicznosc sumy oraz iloczynu tych funkcji w przypadku, gdy obydwie funkcje f, g przyjmują: a) wartości dodatnie b) wartości ujemne→
24 paź 18:42
wredulus_pospolitus: (a) będzie rosnąca i rosnąca (b) suma: rosnąca ; iloczyn: nie można jednoznacznie stwierdzić przykład dla iloczynu: f(x) = x+1 ; g(x) = x − 7 −−−> f(x)*g(x) = (x+1)(x−7) −−> funkcja malejąca
 1 
f(x) = x+1 ; g(x) = −

−−−> f(x)*g(x) = −1 −−> funkcja stała
 x+1 
f(x) = x + 1 ; g(x) = 2x − 3 −−−> f(x)*g(x) = 2(x+1)(x−1.5) −−−> funkcja niemonotoniczna f(x) = x + 2 ; g(x) = 2x − 3 −−−> f(x)*g(x) = 2(x+2)(x−1.5) −−−> funkcja rosnąca
24 paź 19:52
ZatemJAK: Wielkie DZIĘKUJĘ, @wredulus pospolitus emotka
25 paź 21:21