matematykaszkolna.pl
Nierówność z parametrem Stary ale jary:
 x2+2x+2k 
Dla jakich wartości parametru k nierówność

>0 jest spełniona dla każdej
 x2+x+2−k 
liczby rzeczywistej?
24 paź 18:15
chichi: przejdź do postaci iloczynowej, a dalej już z górki
24 paź 18:45
mydlix: Można po prostu stwierdzić, że wyrażenie x2+2x+2k nigdy nie będzie ujemne dla wszystkich rzeczywistych, tak samo x2+x+2−k, bo współczynnik wiodący tych trójmianów jest dodatni. Zatem, żeby nierówność była spełniona, to oba wyrażenia muszą być dodatnie dla każdej liczby rzeczywistej. Skoro x2+2x+1=(x+1)2≥0, to 2k>1, czyli k>12 oraz x2+x+14=(x+12)2≥0, zatem 2−k>14, skąd k<74, zatem k∊(12;74)
24 paź 19:35
wredulus_pospolitus: skoro to ma być spełnione dla każdej liczby rzeczywistej (zapewne chodzi o to, że x ma być dowolna liczbą rzeczywistą), to w takim razie: 1) Δmianownika < 0 (w przeciwnym razie wypadają jakieś wartości) 2) Δlicznika < 0 (co jest konsekwencją punktu (1) ) alternatywne podejście:
x2+2x+2k (x+2)2 + 2k − 4 

=

> 0 ⇔
x2+x+2−k (x+0.5)2 + 1.75 − k 
⇔ 2k−4 > 0 ∧ 1.75 − k > 0 ale tutaj mimo wszystko warto by było dać trochę opisówki
24 paź 19:38
wredulus_pospolitus: ajjj ... oczywiście w liczniku winno być (x+1)2 + 2k − 1 emotka
24 paź 19:39