matematykaszkolna.pl
granica ciągu m: Oblicz granicę ciągu:
 1+5x 
lim

 1+3x 
x−>−1 u góry jest pierwiastek 5 stopnia, a na dole 3.
24 paź 11:05
mat: regula de l"hospitala
24 paź 11:14
m: Jeszcze nie mieliśmy, da się to jakoś inaczej?
24 paź 11:18
wredulus_pospolitus: no to musimy skorzystać z następujących wzorów: a3 + b3 = (a+b)(a2 − ab + b2) a5 + b5 = (a+b)(a4 − a3b + a2b2 − ab3 + b4) i mamy:
 1 + 5x 
lim

=
 1 + 3x 
 1+x 1 − 3x + (3x)2 
= lim

*

=
 1+x 1 − 5x + (5x)2 − (5x)3 + (5x)4 
 1−1+1 1 
=

=

= 1
 1−1+1−1+1 1 
24 paź 11:41
wredulus_pospolitus: uuuu ... źle podstawiłem.
 1 −(−1) + 1 3 
.... =

=

 1 −(−1) + 1 −(−1) + 1 5 
24 paź 11:46