matematykaszkolna.pl
twierdzenie laplace'a XpX: F(s)= (s2+2a2)/[s(s2+4a2)], wyznaczyć f(t).
23 paź 11:50
Mariusz:
s2+2a2 

=
s(s2+4a2) 
12s2+4a2 


=
2s(s2+4a2) 
1s2+4a2+s2 


=
2s(s2+4a2) 
1 1 s 

(

+

)=
2 s s2+4a2 
1 

(1+cos(2at))
2 
23 paź 16:26