matematykaszkolna.pl
nierownosc ciufcia: Witam mam pytanie, czy wiecie jak rozwiązać taką nierówność? 9x4+30x3+47x2+5x+28>0
22 paź 23:23
ciufcia: Juz rozwiązane
22 paź 23:28
ABC: można przykładowo (3x2+5x)2+(22x2+5x+28) >0 czyli spełniona w całej dziedzinie
23 paź 13:39
chichi: na poziomie szkolnym, trzeba by pokazać jeszcze, że wyróżnik trójmianu kwadratowego z drugiego nawiasu jest ujemny, współczynnik kwadratowy jest dodatni więc ten trójmian przyjmuje same wartości dodatnie, bądź zapisać tak:
 5 2439 
(3x2 + 5x)2 + 22(x +

)2 +

> 0 ⇔ x ∊ R
 44 88 
23 paź 13:57