matematykaszkolna.pl
Zadanie matematyka algebra PlayaHater: Mam problem z zadaniem, które brzmi: Udowodnij, że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8..
22 paź 10:21
kerajs: To nieprawda. (2n−1)2+(2n+1)2=8n2+2=2(4n2+1)
22 paź 10:30
ABC: różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8 (2n+1)2−(2n−1)2=8n
22 paź 10:41