matematykaszkolna.pl
Wyznacz zbiór wartości funkcji paula: Wyznacz zbiór wartości funkcji: a) f(x) = |−2cos25x − 1| b) f(x) = sin4x + cos4x c) f(x) = 3cos3x + sin3x +1 d) f(x) = cos(π6sinx)
20 paź 18:52
I'm back: (a) podstawiaj wartosci (b) Zastosuj wzór skróconego mnożenia, jedynkę trygonometryczna i na sinusa podwojonego kata (c) pomnóż i podziel przez 2, wzór na sumę sinusa sumy katow (d) podstaw wartosci
20 paź 18:56
20 paź 21:53