matematykaszkolna.pl
reszty Liczba: Liczba całkowita dodatnia n ma nastepujace własnosci: • dwucyfrowa koncówka liczby n to 57, • kazda z pozostałych cyfr liczby n jest podzielna przez 3, • suma cyfr liczby n jest równa S. Dla podanej sumy cyfr S podac reszte z dzielenia liczby n przez 27. a) S =2709, reszta z dzielenia .......... b) S =2724, reszta z dzielenia .......... c) S =2727, reszta z dzielenia ........... d) S =2703, reszta z dzielenia ...........
19 paź 19:20
Liczba: Jak to zrobić?
21 paź 13:00
kerajs: Jeśli odjąć od tej liczby dwukrotność 27 to zadanie zmieni postać na: Liczba całkowita dodatnia m ma nastepujace własnosci: • dwucyfrowa końcówka liczby n to 03, • każda z pozostałych cyfr liczby m jest podzielna przez 3, • suma cyfr liczby m jest równa S'. Dla podanej sumy cyfr S' podać resztę z dzielenia liczby m przez 27. a) S' =2700, reszta z dzielenia b) S' =2715, reszta z dzielenia .......... c) S' =2718, reszta z dzielenia ........... d) S' =2694, reszta z dzielenia ....... Liczbę m można podzielić przez 3, a suma cyfr wyniku wynosi: a) S'' =900 b) S'' =905 c) S'' =906 d) S'' =898 Reszta z dzielenia uzyskanej liczby przez 9 to a) S'' =900, reszta z dzielenia ....0...... b) S'' =905, reszta z dzielenia ....5...... c) S'' =906, reszta z dzielenia ......6..... d) S'' =898, reszta z dzielenia .....7.. I to są szukane reszty.
22 paź 10:27
wredulus_pospolitus: Uzupełniając rozwiązanie kerajs'a ... szukane reszty to: 0*3 = 0 5*3 = 15 6*3 = 18 7*3 = 21
22 paź 13:19
kerajs: Dlaczego mnożysz je przez 3? PS Ubawił mnie ten angielski dopełniacz mojego nicku. Nb, nie lubię anglosaskiego dyktatu w odmianie nazwisk i dlatego, wbrew współczesnym zasadom pisowni, nazwisk nieangielskich tak nie odmieniam.
22 paź 21:24
wredulus_pospolitus: w końcu robisz takie przekształcenie: 2715 = 3(9k+5) = 27k + 3*5 = 27k + 15 inna perspektywa −−− gdyby n dzielone przez 27 miałoby dawać resztę '5', to ta liczba nie mogłaby być podzielna przez 3 emotka
23 paź 02:01
kerajs: Słusznie. Mój błąd.
24 paź 14:10