matematykaszkolna.pl
oblicz wartość wyrażenia wals: sinα−cosα=1/3 oblicz (sinα)4+(cosα)4
19 paź 18:22
I'm back: Skorzystaj z rownania i jedynki trygonometrycznej
19 paź 18:31
Mariusz: sin4(α)+cos4(α)=(sin2(α)+cos2(α))2−2sin2(α)cos2(α)
 1 
sin4(α)+cos4(α)=1−

sin2(2α)
 2 
(sin(α)−cos(α))2=sin2(α)−2sin(α)cos(α)+cos2(α) (sin(α)−cos(α))2=1−sin(2α)
1 

=1−sin(2α)
9 
 8 
sin(2α)=

 9 
 1 64 
sin4(α)+cos4(α)=1−

*

 2 81 
 32 
sin4(α)+cos4(α)=1−

 81 
 49 
sin4(α)+cos4(α)=

 81 
19 paź 18:36