matematykaszkolna.pl
Spośród cyfr 1,...,9 wylosowano bez zwracania kolejno trzy cyfry C_1,C_2,C_3 Wschód: Spośród cyfr 1,...,9 wylosowano bez zwracania kolejno trzy cyfry C1,C2,C3 i ułożono je w kolejności wylosowania w liczbę x, która w układzie dziesiętnym ma zapis C1C2C3. Czy zdarzenie polegające na tym, że x<444 jest niezależne od zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest parzysta? Zrobiłem to zadanie ale chce sprawdzić czy mam dobrze a nie mam odpowiedzi.
19 paź 17:26
I'm back: To pokaż swoje obliczenia
19 paź 17:30
Wschód: A−liczba x<444 B−liczba parzysta P(A)=189504 P(B)=224504 P(A∩B)=81504 P(A)P(B)≠P(A∩B) są zależne
19 paź 17:48
I'm back: I na część wspólną mi wyszła − − − > 85/504, nierówność nadal nie była zachowana.
19 paź 17:59
Wschód: Pokazałbyś obliczenia do części wspólnej?
19 paź 18:03
I'm back: 2*7*4 − − − 1 lub 3, dowolna, parzysta 1*7*3 − − − 2, dowolna, parzysta 1*2*3 − − − 4, 1 lub 3, parzysta 1*1*2 − − − 4, 2, parzysta
19 paź 18:05
Wschód: dobra dzięki znalazłem błąd u siebie
19 paź 18:11