matematykaszkolna.pl
okregi whats: Na rysunku wszystkie okręgi mają ten sam promień i przecinają się w punkcie P. Również okręgi przecinają się prostopadle lub są styczne. Jeśli obwód figury wynosi 24π, jaka jest jego powierzchnia? https://i.ibb.co/BZsrZr3/figue.png
19 paź 09:22
wredulus_pospolitus: No dobrze ... jakieś pomysły? Przemyślenia?
19 paź 09:48
wredulus_pospolitus: P = 144 + 72π
19 paź 09:53
whats: A skad ten wynik?
19 paź 13:21
pi-er: rysunek 1) obliczamy długość promienia r wykorzystując podany obwód; 2) obliczmy pole odcinka koła (zakreskowany obszar koła) i pole powierzchni 8 takich odcinków; 3) obliczamy pole figury jako różnicę 4 kół i 8 jednakowych odcinków tych kół
19 paź 13:53
I'm back: Pi−er można łatwiej (olewamy zakreskowany obszar). Obliczamy pole kwadratu o boku równym średnicy okręgu + 4* półkola.
19 paź 14:11
pi-er: emotka
19 paź 14:13