matematykaszkolna.pl
reszta Miro: Niech A = ∑1103 x3(x+1)3. Oblicz resztę z dzielenia A przez 1052.
19 paź 07:28
Adamm: Zakładam że ta suma jest po x. 105 = 5*3*7 A = 21(23+23*33+33*43) = 17 (mod 25) A = 35*23 = 1 (mod 9) A = 15*(23+23*33+33*43+43*53+53*63) = 41 (mod 49) Stąd A = 41+49k (mod 352) gdzie k = 0, ..., 24 Oraz 41+49k = 17 (mod 25) czyli k = 24 A = 41+49*24+352*k (mod 1052) gdzie k = 0, ..., 8 Stąd 4k = 8 (mod 9) czyli k = 2 Zatem A = 41+49*24+352*2 (mod 1052)
30 paź 02:44