matematykaszkolna.pl
Złożenie. bunkum: Proste zadanie: Wiadomo, że f(x) = 3x + 2 oraz g(g(g(...(x)))) = f(x) (po prawej stukrotne złożenie funkcji g(x)). Wyznacz g(x). Rozważyć wszystkie możliwości.
18 paź 22:25
bunkum: po lewej*
18 paź 22:26
piotr: 1) ax+b 2) a2x + b(a+1) 3) a3x + b(a2+a+1) ... 100) a100x + b(a99+..+a+1) ⇒ 3=a100
 2 2(a−1) 
b =

=

= 31/100 − 1
 (a99+..+a+1) (a100−1) 
g(x) = 31/100x + 31/100 − 1
19 paź 12:08