matematykaszkolna.pl
przedzialy ufnosci Klaudia: Badano miesięczne dochody X(tys. zł) w grupie sektora ubezpieczeniowego. W wylosowanej próbie 8 osób uzyskano dochody: 14, 10, 6, 15, 3, 6, 15, 11. Zakładając, że cecha X jest jest zmienną losową o rozkładzie N(m,σ), oszacować przedziałem ufności średni dochód m całej populacji, na poziomie ufności 1 − α = 0,98. Uzasadnić wybór przedziału ufności.
23 wrz 09:16