matematykaszkolna.pl
Permutacja n-elementowego zbioru kołek: Trochę słabo mi idzie z pewnym zadaniem, którego treść brzmi: Na ile sposobów można ustawić na półce 5 różnych książek formatu A5 oraz 4 różnych książek formatu A4,aby nie rozdzielić ich wymiarowo? Mam zapisane rozwiązanie 5!*4!*2. Co znaczy 2 w tym przypadku?
22 wrz 19:22
wredulus_pospolitus: '2' reprezentuje dwie możliwości ustawienia bloków: A5 po lewej od A4 A4 po lewej od A5
22 wrz 19:38
wredulus_pospolitus: analogiczne zadanie: 5 chłopaków i 4 dziewczyny stają w kolejce. Na ile sposobów można ustawić kolejkę jeżeli pomiędzy chłopakami nie stoi żadna dziewczyna, a pomiędzy dziewczynami nie stoi żaden chłopak
22 wrz 19:39
chichi: 2 oznacza nic innego jak 2! − czyli sklejasz wszystkie książki jednego wymiaru w całość i traktujesz jako jedność, gdyby były rozmiary A3,A4,A5 to byłoby na 3! etc.
22 wrz 19:47
kołek: dzięki
22 wrz 19:49