matematykaszkolna.pl
ciąg zależność anonim123: jest jakaś zależność pomiędzy takim ciągiem 0,5,15,30,50,75,105...
21 wrz 20:09
Mila: a1=0 a2=5 a3=15=2*3*5/2 a4=3*4*5/2=30 a5=4*5*5/2=50 Kombinuj dalej i ustal wzór
21 wrz 20:22
wredulus_pospolitus: popatrz jakie są różnice pomiędzy kolejnymi dwoma wyrazami ... widzisz zależność
21 wrz 20:26
Mariusz: a0=0 an=an−1+5n an−1=an−2+5n−5 an−an−1=an−1−an−2+5n−(5n−5) an=2an−1−an−2+5 an−1=2an−2−an−3+5 an−an−1=(2an−1−an−2)−(2an−2−an−3)+5−5 an−an−1=2an−1−3an−2+an−3 a0=0 a1=5 a2=15 an=3an−1−3an−2+an−3 Zdefiniuj sobie funkcję tworzącą A(x)=∑n=0anxnn=3anxn=∑n=33an−1xn+∑n=3(−3an−2)xn+ ∑n=3an−3xnn=3anxn=3x(∑n=3an−1xn−1)−3x2(∑n=3(an−2)xn−2)+ x3(∑n=3an−3xn−3) ∑n=3anxn=3x(∑n=2anxn)−3x2(∑n=1(an)xn)+ x3(∑n=0anxn) ∑n=0anxn−0−5x−15x2=3x(∑n=0anxn−0−5x) −3x2(∑n=0(an)xn−0)+x3(∑n=0anxn) ∑n=0anxn−0−5x−15x2=3x∑n=0anxn−15x2 −3x2(∑n=0(an)xn)+x3(∑n=0anxn) ∑n=0anxn(1−3x+3x2−x3)=5x
 5x 
n=0anxn=

 (1−x)3 
 1 
n=0xn=

 1−x 
d d 1 

(∑n=0xn)=

(

)
dx dx 1−x 
 −1 
n=0nxn−1=

(−1)
 (1−x)2 
 1 
n=1nxn−1=

 (1−x)2 
 1 
n=0(n+1)xn=

 (1−x)2 
d d 1 

(∑n=0(n+1)xn)=

(

)
dx dx (1−x)2 
 −2 
n=0n(n+1)xn−1=

(−1)
 (1−x)3 
 2 
n=0n(n+1)xn−1=

 (1−x)3 
 2x 
n=0n(n+1)xn=

 (1−x)3 
 5x 
A(x)=

 (1−x)3 
 5 
A(x)=∑n=0

n(n+1)xn
 2 
 5 
an=

n(n+1)
 2 
22 wrz 13:26
a7: +5 +10+15 +20 +25 itd
22 wrz 13:28
a7: czyli an=an−1+5*(n−1)
22 wrz 13:30
a7: ?
22 wrz 13:32
Mariusz: Przyjmując że indeksujesz ciąg od jedynki
22 wrz 14:30
anonim123: dziękuję emotka
22 wrz 14:59