matematykaszkolna.pl
Punkty a, b, c leżą na okręgu o środku Gosia: rysunekPunkty a, b, c leżą na okręgu o środku w punkcie O i promieniu 14. Kąt aob ma miarę 120 stopni oraz IacI = 3 IbcI, Oblicz długość najkrótszego boku trójkąta abc.
21 wrz 18:00
I'm back: 1) z tw. cosinusow obliczasz |AB| 2) z tw. o kącie wpisamy i środkowym masz kat przy C. 3) tworzysz równanie z tw. cosinusow z jedną niewiadoma, wyliczasz.
21 wrz 18:10
Gosia: Dziękuję emotka
21 wrz 18:35
Kaj: 563π
23 wrz 13:23
Kaj:
23 wrz 13:24