matematykaszkolna.pl
Zad Pob: W pewnej populacji rodzin zbadano, ile wynosza ich miesięczne wydatki (w zł ) ponoszone na lekarstwa. Wyniki zebrano w nastepujacej tabeli: wydatki (zl) Liczba rodzin <50;70). 1 <70:90) 12 <90:110) 4 Oblicz szacunkowe średnie miesięczne wydatki oraz szacunkowe odchylenie standardowe miesięcznych wydatków ponoszonych prez te rodziny na lekarstwa,
20 wrz 19:28
wredulus_pospolitus: teorię poznaliśmy
20 wrz 23:40