matematykaszkolna.pl
Ciekawy pięciokąt Mar: Dany jest pięciokąt, w którym każda przekątna jest równoległa do boku. Podać przykład (rysunek) takiego pięciokąta, który nie jest foremny.
19 wrz 19:38
Mar: Pięciokąt wypukły.
19 wrz 22:12