matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: udowodnij że dla dowolnych liczb dodatnich a i b zachodzi nierówność 2aba+ba2+b22 podniosłam obustronnie do kwadratu 8a2b2≤ (a +b)2*(a2 +b2) dalej nie wiem
18 wrz 22:04
anna: czy to wystarczy i podać komentarz że obie strony są dodatnie i nierówność jest prawdziwa
18 wrz 22:25
ABC:
 2ab a+b 
możesz pomocniczo pokazać


 a+b 2 
 a+b a2+b2 
a potem


 2 2 
wtedy masz łatwe rachunki z podstawowych wzorów skróconego mnożenia
18 wrz 22:41