matematykaszkolna.pl
prawdopodobienstwo beemers: ile jest czterocyfrowych nieparzystych liczb całkowitych dodatnich takiż że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna cyfra 1 i dokładnie jedna cyfra 2 b) obliczenie ile jest liczb czterocyfrowych parzystych liczb całkowitych dodatnich takich że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna cyfra 0 i dokładnie jedna cyfra 0
18 wrz 21:15
wredulus_pospolitus: I masz jakieś pomysły? Dodatkowo −−− dokładnie jedna cyfra 0 i dokładnie jedna cyfra 0
19 wrz 00:34
Beemers: Nie bardzo
19 wrz 07:01