matematykaszkolna.pl
ciągi mikst: Rozważmy ciąg {1,3,13,31,...}, który otrzymujemy po przekątnej tablicy liczb w spirali. Znajdź liczbę na pozycji 100 tego ciągu. .https://zapodaj.net/images/c8e0dae8c8b12.png
18 wrz 08:19
niedziela rano: an = (2n − 2)2 − (2n − 3) a1 = (2*1 − 2)2 − (2*1 − 3) = 0 − (−1) = 1 = 02 − (−1) a2 = (2*2 − 2)2 − (2*2 − 3) = 4 − 1 = 3 = 22 − 1 a3 = (2*3 − 2)2 − (2*3 − 3) = 16 − 3 = 13 = 42 − 3 a4 = (2*4 − 2)2 − (2*4 − 3) = 36 − 5 = 31 = 62 − 5 itd emotka
18 wrz 09:17
niedziela rano: w drugą stronę jest ciąg liczb: 1, 7, 21, 43, ... proszę ustalić wzór an = ?
18 wrz 09:35
kerajs: a2=3=1*2+1 a3=13=3*4+1 a4=31=5*6+1 an=(2n−3)(2n−2)+1=4n2−10n+7 a100=....
18 wrz 10:55
Mariusz: Jeżeli ciąg a to {1,3,13,31,...} to ciąg bn = an + 4(n−1)
18 wrz 13:33
kerajs: ''Mariusz: (...) bn = an + 4(n−1)'' Tak, jeśli b1=1, b2=7, b3=21, ... .
18 wrz 17:55