matematykaszkolna.pl
trójkąt michał: W trójkącie ABC |AC|=4 kąt ACB=60 stopni i |BC|=|AB|−2 Oblicz obwód trójkąta
17 wrz 20:20
wredulus_pospolitus: rysunek i ... tw. cosinusów się kłania
17 wrz 21:25