matematykaszkolna.pl
Wyrażenia algebraiczne Ludth: Udowodnij, że dla dowolnych licz rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność: 2x2+2y2−2xy+2x+6y+13>0
17 wrz 14:04
ABC: wystarczy pogrupować i powołać się na nieujemność kwadratów (y2+6y+9)+(x2+2x+1)+(x2−2xy+y2)+3>0
17 wrz 14:14
Ludth: Dzięki!
17 wrz 14:17