matematykaszkolna.pl
Losowanie liczb Klaudia: Zmienna X ma rozkład jednostajny na przedziale [0,1]. Z przedziału [0,1] wylosowano niezależnie 30 liczb. Wyznacz przybliżone prawdopodobieństwo, że ich suma jest większa od 16.
17 wrz 13:17
chichi: problem polega na?
17 wrz 18:41