matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: oblicz pH gdy stężenie jonów wodorowych wynosi C = 6*103 w obliczeniach przyjmij przybliżenie log6 ≈ o,79 wynik to 2.21
17 wrz 09:33
I'm back: Czy Wać Panna teorie zna? Jeżeli tak to na czym konkretnie polega problem?
17 wrz 10:04
Saizou : H+ = 6*10−3 pH = − log[H+] = −log(6*10−3) = −(log6+log(10−3)) = −(0,79−3)= 2,21
17 wrz 11:02
anna: dziękuję bardzo
17 wrz 19:29