matematykaszkolna.pl
Udowadnianie stosunku pól KAsia: rysunekDany jest trójkąt prostokątny ABC. Wykaż, że stosunek pól trójkątów: a) BDC i ABC jest równy sin2α, b) AED i ABC jest równy cos4α.
16 wrz 15:50
Mila: rysunek
 x 
W ΔBDC: sinα=

 a 
 h 
W ΔABD: sinα=

 c 
a)
 PΔBDC 
 1 

*x*h
 2 
 
k=

=

=
 PΔABC 
1 

a*c
2 
 
 x h 
=

*

=sinα*sinα=sin2α
 a c 
b) zrobisz sama?
16 wrz 17:06
KAsia: Mogłabyś rozpisać proszę też podpunkt b) bo nie mogę do tego dojść
16 wrz 17:18
Mila: Podpowiedź:
 1 
PΔAED=

*y*e*sinβ
 2 
Za godzinę będę na forum.
16 wrz 18:12
KAsia: Niestety dalej nie wiem jak dojść do odpowiedzi
16 wrz 19:30
Mila:
 PAED 
1 

y*e*sinβ
2 
 y*e*cosα 
1) m=

=

=

 PΔABC 
1 

a*c
2 
 a*c 
2)
 e 
W ΔDEB: cosα=

⇔e=h*cosα
 h 
 y 
W ΔAED: cosα=

 c 
 h 
W ΔCDB: cosα=

 a 
3)
 y*e*cosα y*h*cosα*cosα 
m=

=

 a*c a*c 
 h y 
m=cos2α*

*

=cos2α*cosα*cosα
 a c 
m=cos4α ========
16 wrz 20:24
KAsia: Dziękuję bardzo za pomoc emotka A czy mogłabyś pomóc mi jeszcze w tym zadaniu? Udowodnij, że dla dowolnej liczby naturalnej n ≥ 3 istnieje liczba pierwsza p taka, że: n < p < n! Wskazówka. Rozpatrz liczbę n! − 1.
16 wrz 20:38
ABC: no więc rozpatrz ją i zauważ że skoro n≥3, to n!−1 >1 co jest kluczowe , bo posiada wtedy liczba n!−1 dzielnik pierwszy p. Załóż że p≤n i dojdź do sprzeczności (z tym że p dzieli wówczas 1, bo..... ) zatem p>n i oczywiście z określenia p<n!, co należało pokazać
16 wrz 22:27
Eta: rysunek
 a 
a) ΔBDC∼ΔABC z cechy (kk) w skali k=

 b 
 PBDC a2 a 
m=

=k2=

i w Δ ABC sinα=

 PABC b2 b 
to m= sin2α ==========
 e 
b) ΔADE ∼ΔABC z cechy (kk) w skali k=

 b 
 PADE e2 c2 
to m=

= k2 =

|*

 PABC b2 c2 
 e2 c2 e c 
m=

*

oraz w ΔADB cosα=

i w ΔABC cosα=

 c2 b2 c b 
to m= cos4α ========= i po ptokach emotka
17 wrz 14:46
Mila: Ad. 20:38 Twierdzenie Czebyszewa . [N[Dla każdej liczby naturalnej n > 1 istnieje liczba pierwsza p taka, że n < p < 2n.]] Przy założeniu: n≥3 i tw. Czebyszewa n<p<2n≤n!
17 wrz 20:14
Mariusz : Eto też pomyślałem aby spróbować tutaj wykorzystać podobieństwo trójkątów Milu dlaczego sugerujesz błędną wymowę nazwiska tego matematyka
17 wrz 20:19
ABC: Mariusz a jaka jest prawidłowa wymowa?
17 wrz 20:56
ABC: Mila ale dowód tego twierdzenia to nie w kij dmuchał , choć widziałem jeden elementarny ale za to długi dosyć emotka
17 wrz 20:58
Mariusz : ABC nie wiesz was jeszcze uczyli rosyjskiego To ja mógłbym nie wiedzieć (choć akurat tutaj wiem) bo ja już za młody jestem aby mnie uczyli Cziebyszow − pierwsza sylaba miękko , ostatnia zaczyna się spółgłoską twardą więc zamiast io czyta się o, akcent jest na ostatnią samogłoskę
17 wrz 21:12
ABC: Пафнутий Львович Чебышёв − tak to wygląda w cyrylicy uczyłem się 8 lat ale nie jestem specjalistą filologii rosyjskiej, może jakiś się wypowie na temat wymowy prawidłowej emotka
17 wrz 21:33
17 wrz 21:38
ite: Skrótowo ale skutecznie: W nazwisku występuje samogłoska wymawiana jako "o" i to słychać w filmie. W tytule filmu nazwisko jest zapisane za pomocą litery "e", w napisach na początku filmu zapisano je za pomocą "ё". Do pierwszej połowy XX w. (a więc również w tym czasie wtedy gdy żył Pafnucy Lwowicz) używano tylko jednej litery → "e". Dzisiaj często nadal używa się jej tam, gdzie mogłoby być "ё". U nas powoduje to zamieszanie i różnice między wymową a transliteracją.
17 wrz 22:48
ite: Mariusz języka obcego można się uczyć w każdym wieku, nie jesteś na to za młody. Nie przejmuj się tak wiekiem (ani swoim ani innych).
17 wrz 23:15