matematykaszkolna.pl
Zadanie 2005: W rombie ABCD, o boku dlugosci równej 6. Punkty A, B. C' tworza trójkat równoboczny. Trojkat ten stanowi podstawę ostrostupa ABCS a punkt D jest spodkiem wysokosci tego ostroslupa. "Wysokość ostrostupa równa jest 12. Wy−znacz miare kata a pomiedzy najdłuższe krawędzią ostroslupa a plaszczyzna jego podstawy.
15 wrz 19:01
wredulus_pospolitus: czym jest punkt C'
15 wrz 19:09
wredulus_pospolitus: rysunek 1)d =
 d 
2) α = arctg(

) =
 12 
15 wrz 19:12
2005: Zwykły punkt c
15 wrz 19:16
2005: d=6?
15 wrz 19:17
wredulus_pospolitus: obliczenia poproszę
15 wrz 19:18
wredulus_pospolitus: na pewno d ≠ 6
15 wrz 19:18
2005: No ale jest ze abc jes równoboczny
15 wrz 19:19
2005: A bok ma 6
15 wrz 19:19
Min. Edukacji: Ale macie problemy
15 wrz 20:36
2005: to pomozesz
15 wrz 22:07
I'm back: Ale w czym? Rusz główka i wyznacz d czyli przekątna rombu którego kary są Ci znane
15 wrz 22:23