matematykaszkolna.pl
Zadanie 2005: W ostrosłupie prawidłowym Czworokątnym o krawędzi podstawy długości cztery i wysokości równej osiem wyznacz miarę kąta Alfa pomiędzy przeciwległymi krawędziami bocznymi
15 wrz 18:58
wredulus_pospolitus: np. w takim sposób: z tw. cosinusów: 42 = h2 + h2 − 2h2*cosα gdzie h −−− wysokość ściany bocznej, którą obliczasz z tw. Pitagorasa −> h = 22 + 82 stąd masz wartość cosinusa ... i jedziesz arcusem
15 wrz 19:14
serwis: rysunek
 α 22 2 
tg

=

=

 2 8 4 
 α 
Odczytuję z tablic:

≈ 19,5o, zatem α ≈ 39o
 2 
16 wrz 12:23